Multisig

Om du vil lagre bitcoin på en veldig sikker måte bør du vurdere multisig. Men hva er det, og hvordan fungerer det?

Multisig er en måte å lagre bitcoin på som krever at du signerer med flere signaturenheter for å kunne sende en transaksjon ut. En signaturenhet (signing device) er en bitcoin wallet (hardware eller software) som kan signere en transaksjon. Hvor mange deler som skal inngå i en multisig wallet, og hvor mange som må signere for å kunne sende ut en transaksjon bestemmer du selv i det du oppretter den. Mengden andeler beskrives på formen n-av-m, hvor m er det totale antallet deler i ditt multisig oppsett, og n er hvor mange av disse som må signere for å sende en transaksjon ut. Hvilke av de n som signerer har ingenting å si. Rekkefølge på signaturene har heller ingenting å si. Vi skal nå se på de to mest brukte andelene i et multisig;

 • 2-av-3 multisig
  Denne består av totalt 3 deler, og en transaksjon må signeres av 2 for å kunne sendes ut. Her kan man miste 1 av delene, og fremdeles ha muligheten til å sende verdiene til en ny wallet.
  Eksempel på bruk: Om man vil ha noenlunde rask tilgang på verdier i sin egen by, kan man ha verdier i en 2-av-3 multisig og beholde 2 av delene i området hvor man bor (ikke samme plass). Den siste delen kan være en helt annen plass, da du sjelden vil trenge denne.
 • 3-av-5 multisig
  Denne krever at du har tilgang til 5 lokasjoner for å lagre delene. Eksempel på bruk: Kan brukes som en ekstrem sikker måte å lagre verdier på hvor du kun har tilgang til 2 deler rundt hvor du bor. Dette vil føre til at du vil måtte planlegge en tur for å kunne signere en transaksjon. Bør kun brukes på verdier du har tenkt å beholde over lang tid.

Man kan også lage sin helt egen variasjon, for eksempel 5-av-10 eller 3-av-4. Noe av det du bør tenke på når du velger antall deler og hvor mange som må signere er at desto flere deler du har, desto større er sannsynligheten for at en av delene går tapt. Dersom du har veldig mange deler i forhold til antall signaturer (eks: 2-av-10), vil det være en større sannsynlighet for at noen vil klare å finne 2 av delene og stjele verdiene.

Noen av fordelene ved å bruke multisig er at man ikke lenger har 1 feilpunkt. Om huset ditt brenner ned, og du har lagret en del av et 3-av-5 multisig der, kan du bruke de 4 andre delene til å sende verdiene til et nytt oppsett. Om du blir ranet, vil du ikke ha muligheten til å sende fra deg verdier i et multisig (såfremt delene er geografisk spredt). Tyvene vil da måtte bli med på en reise, noe de mest sannsynlig ikke ønsker.

Hvilken mengde skal man velge?

En god idè kan være å lagre verdier på flere forskjellige måter. For eksempel ha små verdier nok til å kjøpe et par kopper kaffe i en lightning wallet på mobiltelefonen, samt noe mer verdier i en vanlig wallet hjemme som kun krever en signatur (single sig). Så kan man ha størstedelen av verdiene fordelt i en 2-av-3 multisig, samt en 3-av-5 multisig. Det kommer helt an på din situasjon, hvor mye verdier du vil lagre, samt hvor mange lokasjoner du kan lagre deler til en multisig wallet.

Hvordan opprette multisig

Det finnes et utall måter å opprette multisig på, men det er spesielt to måter som skiller seg ut med å være enklere og mer intuitive enn andre:

 • Specter Desktop (link til nettside)
  Her kan du enkelt legge til dine signaturenheter, og så kombinere de i en multisig wallet.
  BTC Sessions har laget en veldig god gjennomgang på hvordan du kan bruke Specter Desktop med multisig: (link til video)
 • Sparrow (link til nettside)
  Denne fungere på en litt annen måte enn Specter. Det kan være en god idè å prøve begge deler og se hva du foretrekker.
  BTC Sessions har laget en veldig god gjennomgang på hvordan du kan bruke Sparrow med multisig: (link til video)

Viktige ting å huske på

Noe av det viktigste med multisig er å også ta vare på metadata til din multisig wallet. Dette kan du se på som «kartet» til hvor verdiene er lagret. Om du mister dette, vil du trenge alle delene i ditt multisig for å gjenskape dette kartet. Du bør derfor lagre dette sammen med alle delene i ditt multisig.
Du kan lagre dette ved å gå hit:

 • Sparrow: Gå til din wallet, så til «Settings», og klikk «Export…». Velg hvilket format du vil eksportere til. Om det er Sparrow du bruker kan du velge å eksportere til Sparrow sitt format.
 • Specter Desktop: Gå til din wallet, så til «Settings», så «Export», og velg «Export to Wallet Software».
  Her kan du også trykke «Export Backup PDF». Da får du en pdf-fil du kan skrive ut på papir som inneholder den samme informasjonen.

En annen viktig ting å huske på er å teste oppsettet ditt før du sender inn større verdier. Send inn en liten test-transaksjon, sjekk at ALLE signaturenhetene som inngår i ditt multisig klarer å signere transaksjonen, og sjekk at du klarer å sende ut en transaksjon. Fordel så delene til dit du ønsker, før du sender inn større verdier.

Siste gode tips er å spre delene i ditt multisig geografisk. Dersom du har alle delene til et 3-av-5 multisig hjemme hvor du bor, forsvinner de fleste fordelene ved å ha et multisig.