Hodlonaut vs. Craig Steven Wright. Dag 1

Rettssaken mellom Hodlonaut og Craig Steven Wright(CSW) startet i Oslo tingrett 12. september kl 09:00. Saken handler om påståtte ærekrenkelser mot CSW fra Hodlonaut. Den korte historien er at CSW, en 52 år gammel dataviter og forretningsmann fra Australia, påstår at han er skaperen av Bitcoin, nemlig Satoshi Nakamoto, men denne påstanden bestrides av de aller fleste i Bitcoin-miljøet. CSW var også svært delaktig i forken av Bitcoin Cash(BCH) til Bitcoin Satoshi Vision(BSV), og fortsetter å være en av frontfigurene for BSV.

I mars 2019 tweetet Hodlonaut en rekke tweets som påstod at CSW ikke var Satoshi Nakamoto, og at han var en «fraud». Dette tok CSW ille opp, og han valgte å saksøke Hodlonaut for ærekrenkelser fra Storbritannia. Siden Storbritannia har lover som gjør det veldig enkelt å dømme noen for ærekrenkelse, så saksøkes nordmannen Hodlonaut for ytringer ytret i Norge fra Storbritannia. For å finne ut den reelle identiteten til Hodlonaut hyret CSW en privatetterforsker, og utlovte i tillegg en dusør på 5000 dollar for å avsløre hans identitet.

Etter CSW fant ut av identiteten til Hodlonaut, og Hodlonaut nektet å komme med en offentlig unnskyldning og innrømme at CSW var Satoshi, så valgte Hodlonaut å reise et motsøksmål, med krav om fastsettelsesdom for at han ikke er erstatningsansvarlig overfor Wright. Dette for å beskytte seg fra søksmålet fra Storbritannia. Det er denne rettssaken som nå går i Oslo Tingrett.

Den andre rettssaken, der CSW saksøker Hodlonaut fra Storbritannia for ærekrenkelser var det lenge usikkert om ville finne sted ettersom sakene omhandler samme sak, og den norske rettssaken kommer først. Det er nå bestemt at den vil finne sted i Storbritannia i 2023, uavhengig av hva resultatet blir i den norske rettssaken. Men vi kan nok forvente at den seirende part vil bruke den norske rettskjennelsen for alt den er verdt.

Rettssak dag 1

Den første dagen i rettssaken har vært holdt av for innledning av team Hodlonaut, presentert av forsvarerne Ørjan Salvesen Haukaas og Marie Bjørk Myklebust. Hodlonaut legger ned totalt 7 påstander, der de viktigste er at

  • Hodlonaut frifinnes fra CSWs krav om erstatning (oppreisning)
  • Hodlonauts ytringer om at CSW ikke er Satoshi Nakamoto og at CSW svikaktig forsøker å bevise å være han, er ikke rettsstridige
  • Hodlonaut har ikke noe ansvar overfor CSW basert på ytringer i Twitter-meldingene.

Forsvarerne til Hodlonaut argumenterte for at ytringene er lovlige og beskyttet av ytringsfrihet, selv om de svekker CSWs omdømme. Dersom ytringene er sanne, altså at CSW har løyet om å være Satoshi Nakamoto, er ytringene klart rettmessige, men selv om ytringene skulle være usanne, så kan det likevel medføre at ytringene er rettmessige. Det ligger i kjernen av ytringsfriheten at man skal kunne ytre seg om det man mener er sant.

Videre argumenterte de for at det verken i 2019 eller senere har blitt fremlagt troverdige bevis for CSWs påståtte identitet. De fleste bevisene som støtter CSWs påstand har blitt tilbakevist som villende og falske. Bevisene som ble trukket frem er:

  1. Den påståtte signaturen av Sartre-talen i 2016 er i realiteten en signatur av en offentlig tilgjengelig transaksjon fra 2009
  2. Påståtte tidligere versjoner av Bitcoin-koden er tilbakedaterte versjoner av offentlig tilgjengelige kode laget i nyere tid
  3. Påståtte tidligere versjoner av the Bitcoin Whitepaper er tilbakedaterte dokumenter laget i nyere tid
  4. Tidligere bloggposter med henvinsniger til Bitcoin er nyere manipulasjoner
  5. Tulip Trust-dokumentene, som CSW bruker som forklaring på hvorfor han ikke lenger har tilgang til Satoshi Nakamotos private nøkler, er tilbakedaterte dokumenter laget i nyere tid.

De argumenterte også for at CSWs historie inneholder selvmotsigelser, og han har endret forklaring flere ganger etter at det har blitt stilt spørsmål ved bevisene og forklaringene hans. Allmennheten har i tillegg stor interesse i å få vite om bevisene for at CSW er Satoshi Nakamoto er villedende eller ikke, derfor gjennomgås bevisene i stor grad under rettssaken.

De argumenterte også for at debattklimaet på Twitter i Mars 2019 var veldig toxic, der ikke bare Hodlonaut, men en rekke andre Twitter-profiler og CSW selv, brukte veldig krasse karakteristikker av hverandre, der det i liten grad ble oppfordret til debatt, av begge parter.

Forsvarerne til Hodlonaut argumenterte for at Twitter-meldingene fra Hodlonaut om CSW var for å beskytte nykommere i miljøet fra å bli lurt og villedet til å investere i BSV, i den tro at det er den originale Bitcoin. CSWs forsøk på å omskrive historien og tilrøve seg en identitet for egen vinning med hjelp av manipulerte bevis, er i tillegg fornærmende både overfor allmennheten og de som har vært idealistisk og økonomisk engasjert i Bitcoin.

De argumenterte for at Twitter-meldingene må sees i lys av påstandene til CSW om å være Satoshi Nakamoto. Alle som leser ytringene vil forstå at det referer til de historiske forsøkene fra Wright på å bevise sin identitet, som allerede var høyst kontroversielle. CSW kunne også enkelt imøtegått beskyldningene dersom han hadde ønsket det.

Med det avsluttes dag 1 av rettssaken. Forsvarerne har lagt frem, i mitt syn, gode bevis for at CSW ikke er Satoshi Nakamoto, og ytringene skal uansett være beskyttet av ytringsfriheten, og dermed rettmessige.
CSW skal ha sitt innlegg tirsdag, før partsforklaringene fra både Hodlonaut og CSW skjer på onsdag.