Hodlonaut vs. CSW. Dag 2

Tirsdag 13. september var holdt av for Craig Steven Wright(CSW) sin innledning, ledet av forsvareren Halvor Manshaus. CSW legger ned 4 påstander, og de er:

  • Craig Wright frifinnes
  • Hodlonauts påstand punkt 2-6(om at ytringene er rettmessige) avvises
  • Hodlonaut dømmes til å betale oppreisning til CSW, utmålt etter rettens skjønn oppad begrenset til 100 000 kroner
  • CSW tilkjennes sakskostnader for tingretten

Manshaus startet med å lese flere av Twitter meldingene som denne saken baseres på. Det trekkes også frem at emneknaggen #CraigWrightIsAFraud ble flittig brukt av Hodlonaut. Forsvareren til CSW argumenterer for at disse utsagnene griper inn i privatlivets fred og utgjør rettsstridige ærekrenkelser i strid med EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102. Hodlonaut på den andre side mener disse ytringene er rettmessige, og beskyttet av ytringsfriheten, og dette er kjernen i selve rettssaken.

I denne saken er de såkalte «proofing/signing sessions» veldig viktige. Dette var en rekke møter der CSW angivelige beviste, gjennom å signere en melding, at han eide Satoshi Nakamoto sine tidlige nøkler fra blokk 1 til blokk 11. Manshaus argumenterte for at eierskap til disse nøklene i seg selv ikke beviser om CSW er Satoshi Nakamoto eller ikke, fordi nøkler kan bli splittet, delt og mistet. CSW ønsket ikke å signere offentlig, og derfor gjorde han det i private møter med Jon Matonis og Gavin Andresen. Det er interessant at verken Matonis eller Gavin Andresen har gått tilbake på sine utsagn om at de tror CSW er Satoshi Nakamoto.

Videre argumenterte Manshaus for at en rapport fra KPMG, som beviser at 73 dokumenter av blant annet tidligere versjoner av whitepaper er falske og manipulerte, selv har en god del svakheter. Han påpekte at det er svakheter med noen av disse, men innrømmer på samme tid at flere av disse dokumentene faktisk er falske.

På tiden disse tweetene ble sendt av Hodlonaut hadde han rundt 8800 følgere. I følge Manshaus er ikke dette spesielt relevant, siden store personligheter som Jack Dorsey retweetet disse tweetene videre, og dermed økte rekkevidden eksponentielt.

Det ble også trukket frem at Hodlonaut er en stor tilhenger av Bitcoin, og en stor motstander av BSV. Det kan nok alle være enige om

Videre ble det bygget opp rundt narrativet om at CSW kodet som liten, hadde en fascinasjon for Japan, og hans bestefar var en veldig dyktig kryptograf og kodeknekker.

Manshaus fortalte videre at etter disse «signing sessions» så sendte Matonis, Andresen og BBC alle bitcoin til en av satoshi tidligere adresser, med lovnad fra CSW om at han skulle sende de tilbake. Det gjorde han aldri, og det ble publisert en blog post som sa «I am sorry». Men denne blog posten ble angivelig ikke skrevet av CSW, men av Graham MacGregor, en av CSW tidligere kollegaer i selskapet nChain.


Onsdag er det klart for partsforklaringer av Hodlonaut og Craig Steven Wright