Hodlonaut vs. CSW. Dag 3

Dag 3 av rettssaken i Oslo Tingrett var satt av til partsforklaringer, først fra Hodlonaut og deretter fra Craig Steven Wright(CSW).

Haukaas, advokaten til Hodlonaut, starter med å spørre han ut om hans bakgrunn, men hans personlige info blir ikke lest opp høyt. Hodlonaut forteller om sin bakgrunn som lærer og hans nåværende posisjon som redaktør i Citadel21. Han forteller videre om sin interesse for programmering og økonomi, og at han oppdaget Bitcoin i 2013. Han hørte først om CSW i 2015 på en konferanse der CSW var på scenen med den kjente kryptografen Nick Szabo, og begynte å argumentere med han angående Bitcoin sin mangel på Turing kompletthet.

Hodlonaut beskrev at han ble mer skeptisk til CSW etter artiklene i Wired og Gizmodo, i tillegg til at de såkalte «signing sessions» ble gjort i private møter med noen få utvalgte, og ikke gjort offentlig. Charlie Lee, skaperen av Litecoin beviste kryptografisk at han var skaperen av Litecoin fra sitt hjem, så hvorfor kunne ikke CSW gjøre det samme? Etter enda en «signing session», denne gangen med BBC som tok med seg en ekspert på kryptografi, ble CSW aggressiv når denne eksperten kritiserte hans signeringsmetode.

Haukaas spør hva Hodlonaut tror er grunnen til at CSW påstår han er Satoshi Nakamoto. Hodlonaut svarer at det sannsynligvis er skatteproblemer, eller generelle profittmotiv gjennom Bitcoin Satoshi Vision. Hodlonaut sier videre at han var provosert av at BSV utgir seg som den ekte Bitcoin, og at det er trist at folk har tapt penger etter å ha blitt lurt inn i BSV. Dette var bakgrunnen for tweetene som angrep CSW.

Hodlonaut forteller videre at det på twitter var en bred konsensus om oppfatning av at CSW var en svindler, og at han brukte døde folk som «vitner». En tweet som spurte om CSW er en bedrager eller ikke fikk over 1100 svar, der en massiv majoritet svarte at CSW er en bedrager. Hvorfor gjøre det beviset så komplisert når alt CSW trenger å gjøre er å gjøre det kryptografisk på en skikkelig måte, spurte Hodlonaut retorisk.

Forsvareren til CSW, Manshaus, stiller nå spørsmålene. «Er spissformulerende språk en del av din strategi?». Hodlonaut svarer at han ikke har noen spesiell strategi, men heller et fargerikt språk, og snakker rett fra levra. Han påpeker også at CSW som selv beskylder andre for ærekrenkelser er selv veldig slepphendte med å ærekrenke andre, og viser til flere ytringer fra CSW som kan tolkes som krenkende.

Partsforklaring av CSW

Forsvareren til CSW, Manshaus, starter med utspørringen av CSW. CSW sier at det å bli kalt for en bedrager er noe han tar seriøst, og siden han fikk diagnosen autisme under rettssaken mot Kleiman i Florida i 2021, ble han veldig såret av «clearly mentally ill» meldingene på Twitter. Denne diagnosen fikk CSW altså omtrent 2 år etter Hodlonaut sine tweets i 2019. CSW argumenterte for at grunnen til at Twitter-kontoen hans ble fjernet var fordi Jack Dorsey, grunnleggeren av Twitter, støttet Bitcoin, og dermed så CSW som en trussel.

CSW forteller videre at sporbarhet er viktig, slik at myndighetene kan arrestere folk som driver med for eksempel narkotika, slik som Silk Road som ble tatt ned av amerikanske myndigheter i 2013. Lightning network fjerner denne sporbarheten, og er dermed en måte å støtte de som driver med narkotika, argumentere CSW på i en rant-lignende måte. CSW sier videre det er kun 12 noder som skaper blokker i Bitcoin, der 3 noder eier 51% av datakraften, og at med en offentlig rettskjennelse så kan man omskrive Bitcoin blokkjeden!

Manshaus spør videre om hvilket programmeringsspråk CSW foretrekker. CSW sier han kan både C#, C++ og Python, men foretrekker nå Python. Videre snakker de om oppveksten til CSW, der han kodet, hadde en fascinasjon for Japan og en bestefar som var en dyktig kryptograf og kodeknekker.

Det vises så en håndskrevet versjon av Bitcoin Whitepaper, der den er datert «Aug 2007», angivelig som et «bevis» for at han skrev versjoner av whitepaper før 31 oktober 2008. Se bilde under. Overskriften inkluderte opprinnelige «Electronic Cash» men det hadde blitt strøket ut og erstattet med «Bitcoin» i rød skrift. Senere i dokumentet hadde også Bitcoin blitt skrevet som «Bit Coin». CSW forklarte det med at han på den tiden hadde mange andre navn enn Bitcoin som han vurderte.

CSW fortalte videre at ikke finnes noe som heter et «enkelt kryptografisk bevis». Først må man identifisere seg. Og du kan ikke signere uten en identitet.

Etterpå er det Hodlonauts advokat Haukaas som stiller spørsmål til CSW. Haukaas påpeker at CSW har en straffedom mot seg, selv om det motsatte ble hevdet av CSW. CSW argumenterer for at det ikke er en straffedom, men han ble faktisk dømt til samfunnsstraff i den aktuelle saken.

CSW argumenterte for at han har hatt tilgang til de private nøklene til Satoshi Nakamoto før, men at han ikke har tilgang til de nå på grunn av «corporate structure» og at han har kryptert filene som har nøklene.

Haukaas påpeker at man trenger de private nøklene for å signere. CSW er uenig, og svarer med stadig høyere røst at identitet ikke bevises med private nøkler, men at «identity is proved through people». Han argumenterer for at de lange samtalene med Andresen, det er det beste beviset for at han er Satoshi Nakamoto.

Til slutt spurte dommer Engebrigtsen om hvorfor ikke bare signere kryptografisk, når det er lettere enn å ha hele denne rettssaken. CSW svarer at det er vanskelig å få tak i folk for å bevise identitet gjennom folk. CSW sier «we are chasing down witnesses», vi har til nå 60 vitner, men ønsker å få tak i over 100 vitner. Noen ganger ringer advokatene mine til mine tidligere venner, og de husker meg ikke. Dommer Engebrigtsen gjentar spørsmålet, og CSW svarer » as soon as I sign with a key, its over». CSW argumenterer for at han ikke ønsker å gå den kryptografiske veien, men heller den vanskelige veien ved å «prove identity through people»

Med det avsluttes dag 3 av rettssaken. Skribentens personlige mening er at Hodlonaut forklarte seg rolig og bra, og kunne svare overbevisende på spørsmålene stilt til han, mens CSW virket ustabil, svarte avvikende på mange spørsmål, og hans tekniske beskrivelser av Bitcoin er helt bak mål.

I morgen skal kjenningene Torbjørn Bull Jensen, Svein Ølnes og Johan Torås Halseth vitne på vegne av Hodlonaut