Hodlonaut vs. CSW. Dag 4

Dag 4 av rettssaken inneholdt Hodlonaut sine tre vitner, og to av Craig Steven Wright(CSW) sine vitner. Vitnene som var kalt inn på vegne av Hodlonaut var Torbjørn Bull Jenssen, Johan Torås Halseth og Svein Ølnes. Vitnene innkalt på vegne av CSW var Stefan Matthews og Robert Jenkins.

Her kommer en gjennomgang av deler av vitneutsagnene.

Torbjørn Bull Jenssen

Torbjørn Bull Jenssen er CEO av Arcane Crypto, og er en av de mest kjente personlighetene i Bitcoin-miljøet. Han har også skrevet masteroppgave om Bitcoin.

Gjennom utspørringen kom det frem at Jenssen ikke tror at CSW er Satoshi Nakamoto. Når han ble spurt om grunnen til det så svarte han at det i hovedsak var to grunner til det. For det første hadde ikke CSW signert en melding med de private nøklene eller sendt bitcoin fra en av de tidlige Bitcoin blokkene offentlig. Selv om CSW hadde gjort det ville ikke det bevist at han var Satoshi, men det ville absolutt styrket hans sak. Det andre punktet er det en karakterbrist fra den Satoshi vi kjenner fra den originale whitepaper og e-mailer, til slik CSW oppfører seg. «CSW setter seg som leder, men Bitcoin ble skapt for å ikke ha noen leder». Den originale Satoshi brukte et klart og presist språk, mens CSW bruker techno-wabble og pseudo-filosofiske ideer. Det at CSW i tillegg har tatt opphavsretten på Bitcoins whitepaper, saksøkt flere Bitcoinere og utlovet dusør for å finne Hodlonauts identitet, er svært ulikt Satoshi fra 2009-2011. I tillegg er alle de rare «bevisene» som har blitt motbevist med på å svekke CSW sin sak, og det er færre og færre som tror på han.

Videre fikk Jenssen spørsmål om dusøren på Hodlonauts identitet, og han svarte at det var en svært ubehagelig situasjon, der folk gikk rundt i gatene på jakt etter Hodlonaut, og at det ble delt bilder fra plasser der Hodlonaut hadde blitt observert. Jenssen sa videre at man vet aldri hva noen kan finne på å gjøre dersom de er overbevist om at CSW er Satoshi og at de føler sin leder har blitt angrepet.

Jenssen ble spurt om han selv kunne ha tweetet det samme. Han svarte at han nok ikke ville gjort det, men at et angrep på en offentlig person er mer et angrep på dens posisjon heller enn selve personen.

Johan Torås Halseth

Johan Torås Halseth er CTO i Firi, har en mastergrad i informatikk, og jobbet i Lightning Labs i over 4 år.

Halseth ble spurt om hva han tenker om CSWs sin påstand om at han er Satoshi Nakamoto. Halseth svarte at «som en teknolog var jeg veldig skeptisk til måten han gjorde det på. Alarmbjellene begynte å ringe. Det gir ikke mening å gjøre signing sessions i en privat setting når man like gjerne kunne gjort det offentlig.

Halseth ble spurt om det er mulig å manipulere Electrum Wallet. Han svarte at siden Electrum Wallet er bygget fra åpen kildekode så kan den som bygger den egentlig bygge den slik man vil. Det er relativt enkelt å instruere den til for eksempel å alltid godkjenne en melding som slutter med «CSW» som en gyldig signatur. Dette er lettest å gjøre før walleten har blitt lastet ned på PC-en, påpekte Halseth.

Videre blir Halseth spurt om det angivelige beviset til CSW i Sartre-posten, der CSW påstod at han hadde signert denne artikkelen med en av Satoshi sine private nøkler. Halseth forklarer først flere konsepter som hashing av filer, konvertering fra Base64 til Hex, hvordan signere en melding med en privat nøkkel, og at det er umulig for to forskjellig inputs å produsere samme signatur. I Sartre-posten så var signaturen presentert helt identisk med signaturen av en allerede kjent transaksjon assosiert med Satoshi. Denne transaksjonen finner man i blokk 248 fra den 12. januar 2009. Siden det som sagt er umulig at en privat nøkkel skal kunne produsere to identiske signaturer fra to forskjellige filer, så beviser det at CSW ikke brukte Satoshi sin private nøkkel, og at han i realiteten tok bare en hash fra den tidligere kjente transaksjonen og presenterte det som bevis. Hele «beviset» i Sartre-posten er dermed falskt.

Dommer Engebrigtsen spurte om Halseth ville tilføye noe, og Halseth tilføyde at det virker som CSW prøver å gjøre noe som egentlig er veldig enkelt, til å virke veldig komplekst.

Svein Ølnes

Svein Ølnes er seniorforsker ved Vestlandsforsking, og underviser i Bitcoin og blokkjedeteknologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Etter en forklaring fra Ølnes på forskjellen mellom BTC, BCH og BSV, og hva som skjedde i Blocksize Wars, ble Ølnes spurt om hva han tenkte om CSW som Satoshi Nakamoto. Ølnes svarte at CSW var veldig ulik hvordan Satoshi var. Måten de snakket og kommuniserte på var veldig forskjellige. CSW brukte et veldig pompøst språk som Satoshi ikke brukte. Satoshi formulerte seg veldig klart og tydelig, og Whitepaper er veldig tydelig skrevet. Det er veldig langt fra skrivestilen til CSW.

Han ble spurt om hva konsensus i Bitcoin miljøet er og om han deler det. Ølnes svarte at konsensus er at han ikke er Satoshi, og at han deler det synet. Han sa videre at det blir mer og mer tydelig at CSW ikke kan være Satoshi på grunn av alle løgnene og manipulasjonene av bevis. På spørsmål om han har retweetet Hodlonauts sine tweets, så svarer Ølnes at han ikke har gjort det og at han hører til den «rolige delen av Twitter».

Til slutt tilføyde Ølnes at Bitcoin ikke har noen ledere, ikke noe PR-departement, og er veldig desentralisert. Hvis noen skal tale Bitcoin sak så er det folkene på bakken, og at det er vanskelig å forsvare seg mot godt bemidlede aktører.

Stefan Matthews

Stefan Matthews var et vitne kalt from CSW sin side. Matthews er fra Australia og har jobbet lenge med CSW.

Matthews blir spurt om CSW sine ferdigheter, og svarer at CSW var veldig talentfull. Matthews trekker frem diskusjoner han hadde med CSW i 2007 angående digitale valutaer og immutable ledgers. I August 2008 kom angivelig CSW med et dokument til Matthews som var en tidlig versjon av Bitcoin whitepaper, og inviterte til et samarbeid. Matthews svarte han ikke var interessert i et kommersielt samarbeid.

I 2015 møttes CSW or Matthews igjen, og Matthews husket whitepaper han hadde sett i August 2008. Etter at Matthews gikk tilbake og leste den opprinnelige whitepaper fikk han en «ghost like experience». Matthews dro tilbake til CSW og spurte han: » Who is Satoshi Nakamoto». CSW svarte: «You already know the answer. It´s me». Matthews fikk forklart at versjonen av whitepaper han hadde sett var to iterasjoner før den offentlige utgivelsen den 31. Oktober 2008.

Matthews organiserte og var tilstede under signing sessions med både Matonis og Andresen. Matthews forklarte at Matonis fort ble overbevist, men at møtet med Andresen tok lengre tid. De måtte blant annet kjøpe en ny PC, siden CSW nektet Andresen å utføre signeringene på sin egen PC.

På spørsmål om han noen gang har tvilt på at CSW er Satoshi Nakamoto svarer Matthews: «Nei, jeg er overbevist om at CSW er Satoshi»

Advokat Haukaas spurte Matthews om han fortsatt har dokumentet han ble gitt august 2008? Matthews svarer nei, han har den ikke lengre. Matthews blir vist en tidligere versjon av whitepaper på skjermen, og spurt om det er den versjonen han så. Matthews svarte nei, han så en annen versjon.

Advokat Myklebust spurte Matthews hvem som lastet ned Electrum Wallet under signing sessions i London. Matthews svarte at det var Gavin Andresen. Myklebust påpekte at Gavin selv mente at CSW lastet ned walleten. Matthews forklarer at han husker det han husker

Robert Jenkins

Det siste vitnet er Robert Jenkins, en IT-konsulent fra Australia som jobbet sammen med CSW.

Jenkins forklarte at CSW var svært dyktig i jobben sin, og at han og CSW hadde diskutert digitale betalingsløsninger. CSW introduserte Jenkins også til uttrykket fiat-penger. Jenkins og CSW møttes igjen i 2008 der de diskuterte hvordan de kunne erstatte dagens finansielle system med ny teknologi. Jenkins ble spurt om Bitcoin ble nevnt på dette møtet. Jenkins svarte: «Absolutely not»

Jenkins ble spurt om CSW noen gang delte et whitepaper med han. Jenkins svarte: «Nei»

Til slutt ble Jenkins spurt om han mener det er mulig at CSW er Satoshi. På det svarte Jenkins: «Ja»

Med det er dag 4 i rettssaken over. Fredag er det flere av CSW sine vitner som skal i taleboksen.