Hodlonaut vs. CSW. Dag 5 og 6

Dag 5 og 6 i rettssaken mellom Hodlonaut og Craig Steven Wright(CSW) var satt av til først vitneforklaringer fra CSWs vitner, deretter et sakkyndig vitne på autisme, og til slutt en gjennomgang og innvendinger av rapporten fra KPMG.

Vitner for CSW

CSW har valgt en taktikk der han skal prøve å bevise at han er Satoshi Nakamoto gjennom å kalle inn et stort antall venner og kollegaer som vitner. Han skal altså ikke bevise det kryptografisk ved å bruke Satoshi sine private nøkler til å signere en melding, men heller gjennom at et stort antall vitner skal sannsynliggjøre hans identitet som Satoshi. Her kommer en gjennomgang av vitnene fra fredag 16 september.

Shaoib Yousuf er en ekspert på cybersikkerhet, jobber for Boston Consulting Group, og traff CSW i 2006. Yousuf var imponert over CSWs intellektuelle nivå og det store antallet sertifiseringer CSW hadde. Yousuf og CSW diskuterte elektroniske betalingssystemer i 2007, og at verden trengte en standard som kunne bli brukt globalt. På spørsmål om Yousuf hadde mottatt Bitcoin Whitepaper før det ble sluppet den 31 oktober 2008 svarte han: «nei, jeg kan ikke huske å ha mottatt noe Whitepaper».

Neville Edward Sinclair var en kollega av CSW i BDO, og de møttes for første gang i 2006. Sinclair forklarte at CSW hadde ekstraordinære teknologiske evner, men hans direkte væremåte skapte ofte friksjoner i sosiale settinger. Selv om Sinclair og CSW diskuterte alternative betalingssystemer, så nevnte ikke CSW Bitcoin for Sinclair før i 2011.

David Graham Bridges jobber som informasjonssjef i Qudos Bank i Sydney. Bridges og CSW møttes først i 2007, der CSW gjennom BDO var leid inn til Qudos Bank for å forbedre sikkerhetssystemene deres. I følge Bridges implementerte CSW sentraliserte logge-tjenester som ville oppdage ikke-autoriserte endringer i systemene deres. På spørsmål om Bridges diskuterte selve ordet Bitcoin med CSW svarte han: «Ja, men det skjedde først etter det berømte kjøpet av pizza med bitcoin». Dette kjøpet skjedde i Mai 2010.

Maxwell Lynam er søskenbarnet til CSW, og jobber i dag innenfor IT. Han fortalte at han og CSW begge kommer fra en teknologifamilie, der de sammen som små lekte med Commodore 64, og at de begynte å kode når de var rundt 11 år. På spørsmål om CSW delte Bitcoin Whitepaper med Lynam, så svarte Lynam: «Jeg kan ikke huske det». I følge Lynam spurte CSW om han kunne kjøre en kode på en av Lynams datamaskiner i 2008, noe som han aksepterte, og han kjørte koden frem til 2011. Lynam ble spurt om han faktisk minet Bitcoin, og han svarte: «Ja, vi kjente ikke til uttrykket «mining» da, men det var det vi gjorde». CSW spurte senere om Lynam fortsatte hadde datamaskinen, men denne hadde blitt kastet på søppeldyngen.

Alle disse vitnene kunne bekrefte at CSW er veldig teknisk begavet, men ingen kunne legge frem noe som helst bevis for at CSW skulle være Satoshi Nakamoto.

Ami Klin er en klinisk psykolog og autismeekspert som undersøkte CSW i forbindelse med Florida-saken i 2021, og han ga CSW diagnosen autisme (Autism Spectrum Disorder). Det er verdt å påpeke at denne diagnosen ble stilt omtrent 2 år etter Hodlonauts tweets i 2019.

KPMG-rapporten

KPMG har utført en analyse på 71 dokumenter som angivelig skal vise CSWs tidlige versjoner av Bitcoin Whitepaper og kildekoden før de ble offentlig sluppet. De har analysert metadataene og innholdet, og de har funnet store avvik som vanskelig kan forklares på annen måte enn ved manipulasjon.
KPMG konkluderte: «Det er sannsynlig at flere av disse filene har blitt endret for at det skal se ut som de er fra et tidligere tidspunkt enn de i realiteten er».

Her er noen av funnene til KPMG (flere av disse har allerede blitt beskrevet fra rettssakens første dag):

  • Filen SSRN er en versjon av Whitepaper som CSW angivelig skrev tidlig i 2008, før Satoshi lanserte det offisielle Whitepaper. Men dette dokumentet bruker skrifttyper som først ble introdusert i 2015 og 2017. Dette beviser at dette dokumentet umulig kunne ha blitt skrevet i 2008. I tillegg er det akkurat de delene som er forskjellige fra det originale Whitepaper som har disse skrifttypene fra 2015 og 2017.
  • En email fra CSW ble angivelig sent til Dave Kleiman i 2008, men ved nærmere ettersyn i «header section» er det tydelig at denne mailen ble sendt i 2014.
  • Et dokument kalt TimeCoin mangler både sist endret dato og opprettelsesdato i metadata. Vanligvis mangler ikke metadata uten at noen aktivt har slettet det.
  • En annen versjon av CSWs Whitepaper ble scannet i 2019, men dokumentet mangler på den ene siden lambda(λ) symbolet, og viser i stedet bare en sirkel med tre prikker. Dette symbolet, sirkel med tre prikker, ble først introdusert i oktober 2009, noe som betyr dette dokumentet ikke kunne ha blitt skapt før oktober 2009.
  • Et XML dokument er angivelig fra 2008, men skrifttypen Calibri Light ble brukt, og denne skrifttypen ble først introdusert med Windows 8 i 2012.
  • Kildekoden til Bitcoin 0.0.8 som CSW angivelig skrev inneholder en feilretting(bug fix) som Satoshi først fikset i en senere versjon, nemlig 0.1.0.

BDO og Cyfor

BDO og Cyfor ble hyret inn av CSWs team for å se på KPMGs rapport i et kritisk lys. Selv om BDO og Cyfor hadde visse kommentarer og innvendinger mot KPMGs rapport, så var de ikke kritiske til rapporten i sin helhet, og de hadde klart å verifisere de fleste funnene til KPMG.

Én av innvendingene som ble trukket frem av BDO var metodologien KPMG brukte i rapporten. Når KPMG testet filer fra 2008-2010 så hadde de ikke prøvd å gjenskape det miljøet som eksisterte på den tiden. I tillegg hadde KPMG ikke lagt ved nok beskrivelse av metodologien, noe som gjorde det utfordrende for en tredjepart å gjenskape og verifisere funnene.
Et annet punkt var at KPMG fikk en annen hash av filen SSNR enn det BDO og Cyfor gjorde da de lastet ned filen. Forskjellig hash indikerer at filene er ulike, men hvor stor forskjellene er er umulig å vite. Selv om hashen er forskjellige, så fortsatte BDO sin analyse, og de klarte å gjenskape de fleste av bevisene til KPMG, blant annet vedrørende det manglende λ-symbolet, og skrifttyper som først ble introdusert etter 2008.

BDO ble spurt hva de synes om KPMG-rapporten, og de svarte: «Det er en veldig bra rapport».

Prosedyre

Hodlonaut sitt team fikk startet sin avslutningsprosedyre mandag 19 september, og skal fullføre den på onsdag 21 september. Etterpå er det CSW sin tur for avslutningsprosedyre.