Hodlonaut vs. CSW. Dag 7

Siste dag av rettssaken mellom Hodlonaut og CSW var holdt av for avslutningsprosedyre for begge parter. Hodlonaut sitt team startet sin prosedyre mandag 19. september, og avsluttet sin del på onsdag, før CSW sitt team tok over.

Prosedyre Hodlonaut

Advokat Haukaas og Myklebust la frem mye av de samme argumentene som har blitt gjennomgått tidligere. Her kommer en liste over noen av poengene som ble trukket frem:

 • Selv om Hodlonaut slettet sine tweets så fortsatte CSW å kreve en offentlig beklagelse og innrømmelse av at CSW er Satoshi
 • CSW uttalte at han kunne legge frem bevis for at han var Satoshi, men i denne rettssaken har vi sett at disse bevisene er manipulerte
 • Signeringssesjonene var strukturert på en merkverdig måte, for å legge frem bevis kun der og da, og ikke før eller etter, eller andre steder.
  • «Ingen god grunn for å gjøre det på denne måten, med mindre bevisene ikke tåler offentlighetens lys»
 • Det eneste vitnet som bekreftet å ha mottatt Whitepaper før oktober 2008 var Stefan Matthews, men han har selv sterk egeninteresse av å promotere CSW som Satoshi.
 • Sartre-innlegget er bevisst villedende, og er ikke et bevis for at CSW har Satoshi sine tidlige private nøkler.
 • CSW lovte at han skulle flytte noen av Satoshi sine bitcoin fra tidlige blokker, men dette gjorde han aldri.
 • Trakk frem KPMGs rapport som konkluderte med at CSWs tidlige versjoner av Bitcoin Whitepaper, Bitcoin kildekode og håndskrevne dokumenter er manipulerte
 • Selv om BDO og Cyfor hadde noen innvendinger mot KPMGs rapport, så klarte de å gjenskape de aller fleste funnene til KPMG.
 • Tulip Trust, som angivelig har kontroll over Satoshi sine nøkler, kan ikke retten legge til grunn for at eksisterer i det hele tatt. ATO og Florida-rettssaken konkluderte på tilsvarende vis.
  • Hvis ikke Tulip Trust eksisterer, så eksisterer heller ikke innholdet, og da har ikke CSW de private nøklene til Satoshi
 • CSW har endre taktikk flere ganger. Først prøvde han å bevise gjennom å signere. Når det ikke gikk prøvde han å bevise gjennom dokumenter. Når det heller ikke gikk prøver han nå å bevise gjennom et stort antall vitner.
 • Vitneutsagnene til CSWs vitner av svake minner, uten å kunne legge frem noen som helst form for fysisk bevis, har liten verdi i en rettssak.
 • Ytringsfriheten står utrolig sterkt i Norge, der offentlig diskusjon nyter sterk beskyttelse av ytringsfriheten, selv dersom det skulle vise seg at ytringene var usanne.
 • Hodlonauts sine tweets er i stor grad verdibaserte ytringer, og ikke anklager om kriminelle handlinger.
 • CSW skrev selv i en email: «I am a fraud»
 • En offentlig person som har gått ut med en påstand om å være Satoshi, må tåle å få kritikk.
 • «Clearly mentally ill» hadde ingenting med CSWs mentale helse å gjøre, men heller hans handlinger og usanne bevis. Ingen visste heller om CSWs diagnose som autist på tidspunktet tweetene ble sendt i 2019.
  • Hvis alle som ble kalt «sinnssyk» skulle gått til søksmål, så hadde det blitt utrolig mange søksmål for rettssystemet.
 • Dette er et puslespill som er vanskelig å løse, siden så mange av dokumentene er manipulert og forfalsket.
 • CSW kunne på et hvilket som helst tidspunkt stoppet hele debatten ved å signere en melding med Satoshis private nøkkel i det offentlige, men det har han aldri gjort

Prosedyre CSW

Advokat Manshaus og Helle la frem argumentene til CSW i sitt avslutningsinnlegg. Her kommer en liste over noen av poengene de trakk frem:

 • Hodlonaut deaktiverte sin Twitter-konto når han begynte å jobbe for Seetee. Dette indikerer at han skjønte at
 • Matonis og Andresen tror begge på at CSW er Satoshi
 • Spekuleringer angående ATO og at selskaper bare er skallselskaper, er ikke noe annet enn spekuleringer.
 • Ytringsfriheten gir bare minimal beskyttelse for slike ytringer, siden de ikke er sannhetssøkende.
 • Hodlonaut sin side har trukket frem tilfeldige artikler fra internett, som «Autism & Narcissism» artikkelen
 • Dagens fakta angående saken spiller ingen rolle, bare kjente fakta på tidspunktet for uttalelsene teller.
 • Ingen grunn for å kalle Matthews for upålitelig. Han ville aldri jobbet med CSW over flere år dersom han ikke trodde han var Satoshi.
 • Alle vitnene har hatt karrierer i store og seriøse teknologi og business-selskaper, og alle trodde CSW var Satoshi. Ingen grunn til å betvile deres overbevisning.
 • Hodlonaut hadde økonomiske insentiver for å fremme Bitcoin BTC, siden han selv er tungt investert i Bitcoin
 • Konsensus blant Bitcoin core miljøet om at CSW ikke er Satoshi betyr ikke at det er korrekt.
 • CSW har ikke gjort noe galt, han ønsket ikke å snakke med journalister og være en offentlig person.
 • Selv om Andresen var frustrert og skuffet etter Sartre innlegget, så står han ved uttalelsene sine om at han tror at CSW er Satoshi.
 • Grunnen til at Matonis og Andresen ikke er her er fordi det allerede er forelagt utrolig mye dokumenter fra dem allerede.
 • Alle de tre vitnene til Hodlonaut følger Hodlonaut på Twitter, og eier selv Bitcoin BTC
 • KPMG rapporten er svært omfattende, og det virker som om den er skrevet av 2-3 forskjellige personer.
 • Mye kan ha skjedd med filene som har blitt flyttet mellom operativsystemer og forskjellige applikasjoner.
 • Forskjellig hash av SSRN file er et viktig punkt. Viser at filene KPMG og BDO har undersøkt ikke er identiske.
 • Siterer Norges Grunnlov paragraf 100. Bare ytringer som er sannhetssøkende nyter vernet ytringsfriheten gir, men det gjelder ikke disse tweetene

Helt til slutt hadde partene en diskusjon om størrelsen på saksomkostningene.

Dommen skal etter planen avsies den 8. november 2022.