Sidekjeder til bitcoin

En sidekjede til bitcoin er en egen blokkjede som er knyttet til bitcoin ved at verdien til 1 av myntenheten som brukes til å betale for transaksjoner på blokkjeden er lik verdien til 1 bitcoin. Ved å bruke denne definisjonen på en sidekjede er ikke lenger Stacks en sidekjede til bitcoin da de bruker sin egen altcoin som ikke er knyttet til bitcoin. Dersom du ønsker å bruke bitcoin til mer enn det blokkjeden tillater deg å gjøre pr dags dato kan sidekjeder være en bra alternativ. Men før du tar i bruk en av sidekjedene bør du sette deg inn i risikoen det medfører. Uansett hvor sikker en sidekjede er eller kan bli i fremtiden vil det alltid være forbundet med en høyere risiko enn å holde bitcoin (BTC) og ha kontroll over sine egne private nøkler.

I fremtiden vil mest sannsynlig forandringer til bitcoin gjøre sidekjeder slik vi kjenner de i dag overflødige. Med BIP300+301 vil man kunne kjøre sidekjeder der man ikke lenger trenger å stole på noen part hvor mye bitcoin som er låst til hver enkel sidekjede. Det vil da være bitcoin sin blokkjede selv som tar seg av denne jobben.

Liquid

Liquid ble finansiert og lagd av Blockstream. Ansvaret for videreutvikling av nettverket ligger fremdeles hos Blockstream, mens styringen av nettverket ligger hos 3 forskjellige komiteer, der hver komité består av 5 medlemmer fra en føderasjon. Føderasjonen består av 61 aktører fra bitcoin-verdenen inkludert Bull Bitcoin, Hodl Hodl og Ledger.

Transaksjonsavgifter i nettverket betales i L-BTC som er knyttet 1-til-1 til bitcoin (BTC). For å få 1 L-BTC må du låse 1 BTC via en handling som kalles «peg-in». Hvem som helst kan foreta en peg-in og sende BTC for å tilgjengeliggjøre L-BTC, men for å gjøre det motsatte (som kalles en «peg-out»), må du være en registrert og verifisert bruker mot føderasjonen. Det er føderasjonen som garanterer at det ikke sirkulerer mer L-BTC på liquid enn den mengden som har blitt låst via peg-in funksjonen (og dermed garanterer at 1 L-BTC vil ha samme verdi som 1 BTC). Medlemmene i føderasjonen som styrer liquid er både ansvarlige for å produsere blokker og inkludere transaksjoner (samme jobben som utvinnere gjør i bitcoin), samt å sikre den mengden bitcoin som er låst på bitcoin sin blokkjede. Ved å bruke liquid må du altså stole på at medlemmene i føderasjonen ikke sensurerer transaksjonene i liquid, samt at de ikke kommer til å stikke av med den mengden bitcoin som er låst til Liquid. Per dags dato er det låst 3.570 BTC som er tilgjengelig som L-BTC på liquid-nettverket.

Der standard minimum transaksjonsavgift for bitcoin er 1 Satoshi/vbyte, er minimum transaksjonsavgift for liquid 0.1 Satoshi/vbyte. Denne forskjellen blir imidlertid visket ut av at transaksjoner på liquid er omtrent 10 ganger større enn på bitcoin sin blokkjede. Dette er grunnet liquid bruker konfidensielle transaksjoner som skjuler beløpene, samt hva som sendes. En transaksjon vil se likedan ut om du sender 0.21 L-BTC eller 420 L-USDT (eller en annen mynt som støttes av nettverket). Du kan finne mer informasjon som liquid på nettsiden til prosjektet.

En typisk transaksjon i liquid-nettverket hvor adressene er synlige, men beløp samt myntenhet er skjult. Merk at transaksjonsavgiften er 262 sat (L-BTC).

Hvorfor bruke liquid?

Å bruke liquid kan gi deg bedre personvern da det er vanskeligere å spore hva som sendes på nettverket. Du kan også holde stable coins som USDT uten å måtte bruke blokkjeden til en altcoin. Brukere av liquid kan også utstede egne myntenheter på nettverket. Et prosjekt på liquid som er verdt å merke seg er Hodl Hodl hvor du kan låne USDT på liquid ved å stille L-BTC som sikkerhet.

Rootstock (RSK)

Der liquid teknisk sett minner mer om bitcoin sin blokkjede, er RSK teknisk sett mer likt Ethereum. På RSK-nettverket kan man ha avanserte smartkontrakter, og man står mye friere til å lage det man måtte ønske av funksjonalitet. Dette er som kjent ikke bare positivt.

Transaksjonsavgifter på RSK betales i RBTC, som er knyttet 1-til-1 til verdien av BTC. På samme måte som for liquid er det en føderasjon som har ansvaret med å sikre verdiene som er låst på bitcoin sin blokkjede. Men til forskjell fra liquid kan du som bruker være anonym mot nettverket både ved peg-in (sende bitcoin inn til nettverket), ved bruk av nettverket, samt ved peg-out (låse opp igjen verdier på bitcoin sin blokkjede). En annen viktig forskjell er at for RSK er det ikke føderasjonen som bestemmer hvilke transaksjoner som skal være med i blokkene, samt å utvinne blokkene. For RSK er det bitcoin sine utvinnere som også utvinner blokker for nettverket. Over 50% av bitcoin sin hashrate utvinner samtidig blokker for RSK, noe som gjør RSK mye mer desentralisert enn liquid. Muligheten for sensur av transaksjoner er også mye mindre da det ikke er en sentralisert gruppe som bestemmer inkluderingen av disse. Du kan lese mer om RSK på nettsidene til prosjektet. I skrivende stund er det låst 3.240 BTC som er tilgjengelig som RBTC på RSK-nettverket.

Hvorfor bruke RSK?

Brukere som ønsker å benytte seg av DeFi protokoller uten å måtte bruke en altcoin kan vurdere RSK. På samme måte som liquid kan man også oppbevare og sende stable coins på nettverket.