Dystopiske Sentralbankpenger

Under den økonomiske festivalen KÅKÅ|nomics som gikk av stabelen i Stavanger fra 26-29 oktober, holdt Norges Bank et foredrag angående de pågående utredningene om å innføre Digitale Sentralbankpenger(DSP) i Norge.

For de som ikke kjenner til DSP, så er det en form for digitale kontanter som er utstedt direkte av Norges Bank. Selv om DSP muligens vil bruke noen av de samme teknologiene som Bitcoin(kryptografi, blokkjede), så representerer DSP de stikk motsatte verdiene av Bitcoin. DSP muliggjør at en sentral aktør, enten sentralbanken eller andre myndigheter, kan overvåke, sensurere, kontrollere og styre befolkningen i et land, akkurat slik de gjør i Kina.

DSP kan programmeres til å kun akseptere kjøp av varer som staten på forhånd har godkjent, eller der kun personer som staten anser som «gode borgere» kan få kjøpe visse varer og tjenester. En annen mulighet er utløpsdato på pengene, der man må bruke opp pengene i løpet av noen måneder ellers forsvinner de. Det er egentlig bare fantasien til sentralplanleggerne som setter begrensning på hvor mye de kan styre livene våre.

Bitcoin og DSP er dermed som polare motsetninger. Der Bitcoin står for åpenhet, frihet, desentralisering og ingen sensur, så står DSP for sentralisering, sensur, absolutt kontroll og monetært diktatur.

Et bedre navn for Digitale Sentralbankpenger er derfor Dystopiske Sentralbankpenger.

DSP kan effektivisere betalingssystemet i Norge og verden ja, men de kan på samme tid føre oss rett inn i et totalitært og dystopisk samfunn der staten har absolutt kontroll over befolkningen. Alle problemene vi ser i dagens samfunn takket være fiat vil bli eksponentielt verre med DSP.

Norges Banks foredrag

Norges Banks foredrag ble kalt: «Sentralbankens time – om krypto og digitale sentralbankpenger». Først var det en paneldebatt med ansatte i Norges Bank, nemlig Torbjørn Hægeland, Knut Sandal og Peder Østbye, der de snakket om mulighetene DSP gir og begrunnelsen for at Norges Bank nå utforsker ideen om en norsk DSP.

De argumenterte for at selv om dagens betalingssystem fungerer relativt fint, så er blant annet kontantbruken fallende, og siden Norges Bank har i oppgave å sikre finansiell stabilitet og et velfungerende betalingssystem, så er det dermed naturlig at de undersøker nye muligheter. At internasjonale transaksjoner kunne bli mer effektive med DSP ble også trukket frem.

Etterpå ble Glenn Sæstad invitert opp til scenen for å presentere masteroppgave sin «DSP for ESG – En alternativ Strategisk Visjon for Digitale Sentralbankpenger og Bærekraftig Omstilling«. Denne presentasjonen bør få det til å gå kaldt nedover ryggen til alle i Norge. Det ble presentert dystopiske eksempler på hvordan DSP kan brukes til å skape et overvåkningssamfunn i Norge som vil få George Orwells 1984-samfunn til å virke som et drømmesamfunn.

Ideen om karbonrasjoner ble presentert, der hver innbygger i Norge får tildelt hvor mye karbon du tillates å slippe ut hver måned. Når du har brukt opp månedens karbonrasjon, så må du vente til neste måned før du får kjøpt nye varer. Sæstad trakk frem at disse karbonrasjoner, for å styre alle folks karbonutslipp, kan bli en parallell valuta som integreres via DSP inn i alle betalingssystemer.

Dette er et skremmende eksempel på hvordan DSP kan gjøre befolkningen til slaver av staten, der vi blir totalt avhengig av snillheten til de som styrer for å kjøpe grunnleggende varer. Hvis man ikke synes dette er en skremmende idé som vi må kjempe mot, så har man ikke skjønt hvor vanvittig farlig DSP er.

En dystopisk fremtid

Et annet eksempel som ble trukket frem av Sæstad på hva DSP kan bli brukt til er noe som kalles «Frivilligkroner». Disse Frivilligkronene skal være en belønning for deltakelse i organisert frivillighet. Dette kan med første øyekast virke som en god ide, men denne ordningen skal selvfølgelig dokumenteres i et sentralt register. Og dette registeret skal kontrollere og dokumentere hvem som har gjort hvor mye arbeid for hvem. Enda mer kontroll av befolkningen med andre ord. Både Frivillighetskroner og Karbonrasjoner er jo selve definisjonen på den kjente frasen «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner».

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

Et annet sitat som passer seg godt i denne sammenheng er Benjamin Franklins berømte sitat:

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Benjamin Franklin

Spørsmål fra salen

Norges Bank holdt altså et 45 minutters langt foredrag, og nevnte ikke en gang alle de negative aspektene med DSP. Heldigvis ble det åpnet opp for spørsmål fra salen, og undertegnede fikk stilt spørsmålet: «DSP er jo det ultimate verktøy for massiv kontroll av befolkningen. Det ser man allerede i Kina med Social Credit Score og DSP. Det eneste som er verre enn en diktator, er en diktator med tilgang til DSP. Kan dere i Norges Bank garantere at DSP aldri vil bli brukt til å kontrollere og overvåke Norges befolkning?»

Svaret fra Torbjørn Hægeland var at Norges Bank ikke kunne gi en slik garanti, fordi de er underlagt de lovene Stortinget lager og det demokratiske styret. Så lenge demokratiet ønsket det, så skulle ikke DSP brukes til disse kontrollerende formål. Men hvilket styresett vi har i Norge i fremtiden, er jo umulig å vite, svarte han videre.

Dette var på ingen måte et beroligende svar fra Norges Bank. Hægeland innrømmer at Norges Bank ikke kan gi en slik garanti, fordi mandatet fra staten kan endres når som helst. Derfor burde Norges Bank aldri innføre DSP i det hele tatt. Aldri gi makt til en god leder som man ikke ønsker å se i hendene til en ond leder. Som et eksempel så var Tyskland i mellomkrigstiden et relativt fint land, helt til Hitler plutselig dukket opp. Og vi i Norge er heller aldri garantert at våre leder i fremtiden ikke er onde, og derfor må vi passe på at de ikke har potensielle masseødeleggelsesvåpen som DSP tilgjengelig.

Dessverre er ikke Norges Bank de eneste som utforsker disse mulighetene for DSP. Det internasjonale pengefondet(IMF) holdt også et foredrag i oktober om DSP. Viseadministrerende direktør Bo Li uttalte det følgende: «ved å programmere CBDC(engelsk for DSP) kan disse pengene nøyaktig øremerkes for hva slags ting mennesker kan eie og hva slags bruk pengene kan anvendes til». Hele dette skremmende foredraget kan du finne her.

Forhåpentligvis var dette foredraget av Norges Bank en vekker for alle som var til stede. Anbefaler alle å belyse og påpeke de potensielle farene som DSP representerer med venner og familie i årene fremover.

Vil til slutt avslutte med et sitat som beskriver DSP godt:

Mennesker er ikke ment til å ha slik makt over andre mennesker.