Om å bygge istedenfor å bekjempe.

Klassisk visdom peker på at det er mange veier til Rom. Alt etter hvilket menneske man er, skaper analogien vidt forskjellige resultater. For noen tar uklarheten og kompleksiteten overhånd, for andre sår den kreative frø og skaper et menneske som evner å manøvrere i alt slags vær, kan tilpasse sine strategier etter forholdene og agere med forskjellige input signaler samtidig, uten å miste det overordnede målet ut av syne. For noen tredje forsvinner målet i forvirringen, da alle veier blir forsøkt utforsket i deres fulle lengde.   

Den overveldende majoriteten av de mennesker Bitcoin har introdusert meg for, både i det fysiske domene og gjennom bits and bytes, ønsker at verden skal bli et bedre sted. Dette er ikke unikt for Bitcoinere, det er mange andre grupper, individer og organisasjoner som også ønsker det samme – og det er som kjent mange veier til Rom. 

Det viktige skille her, som man er nødt til å filosofere over på egenhånd, er at der «de andre» mener at problemene kan løses av systemet som har skapt de, ene og alene ved å velge nye ledere av systemet, ønsker Bitcoinere å bygge et nytt system. I en ekstrem forenkling, søker dette nye systemet å sette det viktigste transaksjonsmedium mennesker imellom fri fra menneskelig påvirkning. 

Lukk øynene mens du forsøker å leke med tanker omkring en verden som bygges på blod, svette, tårer og milliarder av menneskers hardt opptjente kapital, fremfor gjeld og kredit. Hvordan vil vi prioritere annerledes, når kapital koster noe?

Hvordan ser verden ut når enkeltindividet med trygghet kan spare sine arbeidstimer i et medium som beholder sin kjøpekraft over tid? Vil det endre holdninger, prioriteter og oppførsel?

Hva skjer med verden når kapital kan flyte fritt, på sekunder, fra et verdenshjørne til et annet, uten at deler av den forsvinner underveis?

På hvilken måte vil verden endre seg, om tilgang på kapital automatisk fordrer levering av varer og/eller tjenester som omgivelsene, dine medmennesker, verdsetter?

Man skal vokte seg for å legge ord i andres munn, men mitt klare inntrykk er at majoriteten av Bitcoinere ønsker en verden hvor bærebjelkene støtter opp under respekt for individets ukrenkelighet, kjærlighet, familie, ærlighet, kunnskap, ytringsfrihet, eiendomsrett, nysgjerrighet, relasjoner, frihet, helse, kreativitet og ansvar. Dette er en Bitcoiners Rom. Det er i mine øyne forbilledlige aspirasjoner for et samfunn. 

Spørsmålet i denne forbindelse blir hvordan, og på hvilken måte Bitcoineren skal prioritere sin tilmålte tid på jorden, for og på best mulig måte skape grobunn for at visjonene materialiserer seg? 

Sagt på en anden måte:   

             

«Hvor mye krefter skal brukes på å bekjempe det «gamle», fremfor å bygge «det nye»?»

Hvordan reagerer mennesket egentlig, når menneskets ståsted i livet blir angrepet? Hva skjer det inne i oss alle når det sitter en person ovenfor oss og forteller oss at de ting vi tror på, måten vi lever vårt liv på og de knagger vi henger våre tanker på er basert på løgn og bedrag? At vi har blitt manipulert og herjet med hele vårt liv, og at det er på høy tid at vi våkner opp av vår kollektive søvn og ser verden som den er. Kom, bli med oss opplyste! 

Blir du inspirert til forandring? 

Nei, du graver deg som regel ned i din skyttergrav og skyter tilbake. Det er naturlig. Et uprovosert angrep på din stolthet, som du vil ta det som, skaper sjeldent gode læringsmuligheter og fruktbare diskusjoner.   

I heftig diskusjon med en person jeg respekterer meget høyt, som ikke har slukt den «orange pillen», ble jeg gjort oppmerksom på min argumentasjon for at vedkommende skulle oppdage mitt ståsted, og med stoisk ro fortalte vedkommende meg:

 

«Jeg tror du vil ha en større sjanse for å overbevise meg, om du fokuserte på det positive omkring den verden Bitcoin kan skape, fremfor å fokusere på hva du oppfatter som det negative med min».

Ordene la seg i rommet. Det ble stille. 

Jeg tror det ligger lærdom i de ord. Hva er mest effektivt? Hvordan bruker vi vår tid best? 

Når vi hamrer løs på betongveggen med hammer og meisel, mens vi skriker til våre omgivelser med blodsprengte øyne at veggen må bort – eller når vi med laserfokus bygger og benytter oss av løsninger som gjør at veggen ikke lenger har betydning? 

En annen viktig faktor her er at oppmerksomhet på veggen, interaksjon med veggen og kommunikasjon rundt veggen, uansett om den er negativ eller positiv, holder veggen i live, både i den materielle verden og i menneskers indre. Den blir konfrontert med sin eksistens hver eneste gang, og dette vil aldri gjøre veggen svakere. Snarere tvert imot, blir den aktivt holdt i live. 

Det er de færreste av oss som har behov for at Jehovas Vitner ringer på døra annenhver Søndag, for å fortelle oss at vi lever våre liv på feil måte. Jo fortere Jehovas Vitner innser dette, jo sterkere vil de stå når nysgjerrigheten pirrer en søkende sjel, som av egen fri vilje tar kontakt for å se om svarene som søkes er å finnes der. Å bruke tid på å svare på spørsmål som ikke eksisterer, må ligge høyt på listen over ineffektivitet. 

Utdannelse er uten tvil en viktig byggesten. Men mennesker som har «sett lyset» er nødt til å tøyle sin tilsynelatende naturlige trang til å misjonere, uten å være oppmerksom på om allmenheten viser noen form for interesse eller ei.

Hvor mange ting i livet har noen tvunget deg til og genuint interessere deg for, sammenlignet med hvor mange ting i livet du genuint har blitt interessert i, fordi noen eller noe har pirret din nysgjerrighet?  

Det er mange ting som kan pirre et menneskes nysgjerrighet – men jeg føler meg relativt sikker på, uten å ha undersøkt noe empirisk grunnlag, at det å bli fortalt at man er idiot fordi man ikke ser eller har oppdaget noe, i mindre grad får et menneske til å oppsøke ny viten, enn om man snakker ut i fra seg selv og sin egen reise og opplysning. 

Bitcoin er fantastisk fordi (sett inn personlig mening eller opplevelse her). Har potensialet til å pirre nysgjerrigheten.

Det du tror på eller mener, er noe merkelig tull, la meg fortelle deg om Bitcoin, det Orange lys og kilden til opplysning. Har antageligvis lite potensial for å pirre nysgjerrigheten.

Bitcoin kaster sine tentakler dypt ned i en materie som meget få mennesker har et forhold til, og/eller kunnskap eller interesse for. Det kan du mene hva du vil om, men det snakker også et tydelig språk om at veggen står støtt og for de fleste på ingen måte oppleves som et hinder, men som en integrert og naturlig del av livet, hvis sammensetning ikke inspirerer til nærmere undersøkelse. 

En «parallell verden» eller et «parallelt system», som utrøttelig bygges av utrøttelige sjeler, med fokus på å skape en verden hvor menneskets uendelige hav av valgmuligheter, når det gjelder å skape et liv for seg selv, blir sluppet fri over alt i verden – VIL i dagens tid og tann, inspirere til nærmere undersøkelse. 

Det vil skape sin egen tyngdekraft og citadellets dører vil stå åpne!

I mellomtiden, ignore and override.

Snakk din sannhet, for all del, men ta så mye av din tid, dine midler, din interaksjon, din energi og ditt intelekt vekk fra veggen. På denne måten vil veggen smuldre opp av seg selv, ene og alene fordi mindre og mindre energi blir brukt på å annerkjenne dens eksistens, samtidig som mere og mere energi blir brukt til å bygge det nye.