Hva skjer med dine bitcoin etter deg?

Mange skriver at de ikke eier bitcoin, de tar kun vare på de for neste generasjon. Men mange av oss vil nok forlate denne verden med et respektabelt antall satoshi til våre navn. Har din familie det de trenger for å fortsette å hodle for deg?

Du bør vurdere å skrive et dokument som forklarer hvordan det du eier kan gjenopprettes, og eventuelt hvor delene som trengs er oppbevart. Dokumentet bør også oppdateres etter hvert som situasjonen endrer seg. Det er også viktig å huske at dette ikke er et dokument du skriver til deg selv. Om du ikke har mange tekniske personer i familien kan det være nødvendig for de å ta kontakt med en ekspert for hjelp. Oppbevaring av dette dokumentet kan bli en utfordring. Å gjøre det for lett tilgjengelig kan by på utfordringer for deg på kort sikt. Men om du gjør dokumentet utilgjengelig når familien din trenger det, forsvant meningen med dokumentet. Her bør den enkelte foreta en overveining. En advokat som håndterer testamente bør kunne gi gode råd.

Uansett hvordan du velger å skrive ned og oppbevare denne informasjonen bør du tenke på et par ting:

  • Bruk standarder. Det vil være mye enklere å finne dokumentasjon på BIP-39 (private nøkler som en rekke ord) og BIP-85 (deterministisk entropi) enn den geniale backup-metoden du kom på i fjor sommer en gang.
  • Skriv ned hvilke standarder du bruker! De aller fleste lommebøker kan i dag importere private nøkler via BIP-39, men er denne standarden like mye brukt om 25 år?
  • Ikke gjør dette alt for komplisert hvor du sender familien din på en digital skattejakt, som @nvk skriver på twitter:

Please have backups in a manner that loved ones don’t need to go on a treasure hunt.
Don’t over complicate it and test your backups.

@nvk

Digital dødmannsknapp. En annen løsning for å få gitt beskjed om viktig informasjon til familien kan være en digital dødmannsknapp hvor en eller flere du velger på forhånd vil få en epost om du ikke gir lyd fra deg på en stund. Et eksempel på dette er google sin Inactive Account Manager hvor de du velger vil få en epost dersom kontoen din er inaktiv i en gitt periode (som du styrer selv). Uansett hvilken tilbyder du evt velger må du huske at du ikke skal sende noen private nøkler på denne måten. Private nøkler skal aldri lagres digitalt. Du kan heller sende en detaljert forklaring som kan hjelpe de etterlatte med å gjenopprette det du hadde.

Det beste du kan gjøre er rett og slett å tenke igjennom temaet og vurdere om du bør ta i et tak. …og å ikke vente til neste år.