Bokanmeldelse: Fraudcoin

Rune Østgård tar oss med på en reise gjennom inflasjonspolitikken, pengenes historie og hvordan pengesystemet påvirker samfunnet vårt i boken «Fraudcoin, 1000 år med inflasjon som politikk». Østgård viser hvordan Harald Hardråde brukte mange av de samme inflasjons-ideene for å finansiere kriger akkurat slik som lederne i romerriket, Athen og forskjellige dynastier i Kina hadde gjort før ham. Resultatet var alltid det sammen, pengene ble mindre verdt og samfunnet gikk i oppløsning.

Videre forklarer Østgård hvordan dagens pengesystem har oppstått, med den første sentralbanken i Sverige, hvordan John Law klarte å bedra Frankrike, og hvordan ideen om en sentralbank spredte seg rundt verden.

For norske lesere vil det være spesielt interessant å lese hvordan Ragnar Frisch, en tilhenger av planøkonomi og en beundrer av Sovjetunionen, påvirket norske politikere til å omfavne de økonomiske ideene hans, som blant annet innebar å øke pengemengden. Frisch ble grunnleggeren av Osloskolen, som promoterte typiske keynesianske ideer som store offentlig investeringer og prisreguleringer. De makroøkonomiske modellene fra Osloskolen brukes fortsatt av Norges Banks utøvelsen av sin pengepolitikk i dag.

Videre i boken forklarer Østgård hvilke konsekvenser inflasjonspolitikken har på samfunnet, der de som først får tilgang på nye penger blir rikere, hvordan inflasjons faktisk er dårligere enn et nullsumspill, og at alle krakkene siden 1890 har kommet som et resultat av ekspansjon av pengemengden.

Fraudcoin forklarer med presisjon hvor skadelig inflasjon er for et samfunn med sine omfordelende effekter og illusjon av økonomisk vekst, og setter det i et historisk kontekst der reelle økonomiske hendelser, som krakket i 1987, finanskrisen og børskrakket i 2022, blir forklart med bakgrunn i inflasjonspolitikken.

Et sitat fra side 123 er en god oppsummering for inflasjonsøkonomien.

Inflasjonsøkonomien gjør samfunnet fattigere, og kan sammmelignes med en kamp om å lånefinansierer seg til en størst mulig del av en kake som stadig blir mindre

Rune Østgård


Anbefaler på det sterkeste å lese Fraudcoin, boken kan du kjøpe på Ark, på Norli og på Gull er Penger.