Bøker

Denne bokhandelen drives i samarbeid med Bitcoin-forlaget Konsensus Network.

Les mer om den norske boken «Bitcoin er harde penger: et frivillig alternativ til tvang».